Träfärg

tikkurila-logo

Tikkurila – färger för trä

Under flera år har Tikkurila målmedvetet utvecklat sina produkter för att möta kraven inom träbyggnation och försäljning. Resultatet är produktfamiljen Pinja, som uppfyller de olika krav som ställs av byggbransch, sågindustri och slutanvändare.

Fasadbeklädnader som behandlats med Pinja produkter är användarvänliga och lätta att underhålla och måla om. Miljörisker i samband med rivning av panelen har minimerats.

fargprodukter-trafargTräytor behöver utvändigt skydd

Trä utsätts för olika typer av extern påverkan – solljus, temperaturändringar, luftfuktighet samt diverse mekaniska och biologiska faktorer medför påfrestningar för träet. Samma faktorer belastar ytbehandlingen, dvs processen som ger träytan färg och skyddar den från externa påfrestningar.

Bra resultat kräver rätt förhållanden
När grundmålning utförs i fabrik under kontrollerade och optimerade förhållanden så kan väder och andra faktorer inte påverka resultatet. Detta förlänger livslängden på fasader betydligt och ger enhetlig kvalitet på ytbehandlingen.

>> Klicka här för Tikkurilas datablad om träfärger.
>> Klicka här för skötselanvisningar om färg.